ŠKolní jídelna

Jídelníček

Takhle to u nás vypadá

Osvědčený způsob, jak nalákat dětského strávníka na čerstvou zeleninu

To je tak, když pan ředitel ráno přijde pozdravit paní kuchařky 👌

CENY STRAVNÉHO platné od 1. 1. 2023

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. a přílohy č.2 této vyhlášky Finanční limit potravin a dle věku:

Obědy:
7 – 10 let27,00 Kč(norma masa 70 gr. v syrovém stavu)
11 – 14 let31,00 Kč(norma masa 80 gr. v syrovém stavu)
15 a více let35,00 Kč(norma masa 90 gr. v syrovém stavu)
Zaměstnanci35,00 Kč(norma masa 90 gr. v syrovém stavu) z toho 18,00 + 17 FKSP

Stravování nad rámec školní činnosti

Dopolední svačiny:
7 – 15 a více let18,00 Kč
V době nemoci žáka (s výjimkou 1. dne nemoci) uhradí rodiče při odběru oběda jeho plnou cenu!
7 – 10 let74,00 Kč
11 – 14 let78,00 Kč
15 a více let82,00 Kč
Oběd82,00 Kč

Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy, s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina i ovoce se podávají dle možnosti co nejčastěji. Vedoucí školní stravovny si vyhrazuje možnost změny jídelníčku v závislosti na dodávkách potravin (v případě mimořádných událostí).
 2. Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pokrmů pro školní stravování a vlastními recepturami. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v prostorách kanceláře školy a v jídelně a na webových stránkách školy www:1zsspk.cz.
 3. Na jídelním lístku jsou uvedeny alergeny potravin pod číselným kódem.

Výdej stravy

 1. Obědy pro žáky a zaměstnance školy se vydávají od 11:35 do 14:00 hodin. Cizím strávníkům a nepřítomným žákům z důvodu nemoci se obědy do jídlonosičů vydávají od 10:45 do 11:30. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!
 2. Svačinky se žákům vydávají v době přestávky po první a druhé vyučovací hodině (8:45 – 10:00), výjimečně po dohodě s vedoucí stravovny v jiný čas z důvodů změn v rozvrhu tříd.
 3. Jídlo je vydáváno po registraci čipu snímačem. V případě, kdy strávník čip výjimečně zapomene, má možnost si v kanceláři jídelny vyzvednout náhradní doklad o uhrazení dané stravy. V případě, že strávník čip ztratil, musí si v kanceláři jídelny zakoupit nový.
 4. Není přípustné vynášet inventář ani jídla z jídelny, a to kromě balených potravin nebo kusového ovoce.

Přihlašování a odhlašování stravy / platby

 1. Ke stravování se musí strávníci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, na základě které je strávník zapsán do evidence strávníků. Přihláška musí být kompletně vyplněna, její součástí je potvrzení bankovního ústavu o svolení k inkasu – v případě srážky stravného inkasním příkazem. Přihláška se vyplňuje na začátku stravování a je platná do ukončení školní docházky na ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1.
 2. Přihlášení platí pouze pro dny školní docházky. V době prázdnin a ředitelského volna, kdy neprobíhá pravidelné vyučování, jsou obědy automaticky odhlášeny a dítě nemá na zlevněný oběd nárok (finanční norma). V případě, že jídelna v době, kdy neprobíhá pravidelné vyučování (vedlejší prázdniny, ředitelské volno), vaří, mohou rodiče přihlásit žáka ke stravování za plnou cenu uvedenou pro danou věkovou kategorii.
 3. U strávníků se svolením k inkasu se obědy na celý následující měsíc přihlašují formou zálohové platby. Příkaz k inkasu se generuje k 20. dni předcházejícího měsíce podle předem nastavených stravovacích zvyklostí a skutečného počtu stravovacích dní v následujícím měsíci.
 4. Vyúčtování skutečných nákladů na stravu za uplynulý měsíc proběhne při inkasu zálohy na další stravovací měsíc.
 5. Hotovostně platící strávník platí dopředu zálohu na základě konkrétně objednané stravy pro dané období. V případě odhlášení oběda/svačinky v době nemoci mu vznikne přeplatek, který bude použit při objednávání v následujícím období. Hotovostní přeplatky se k 30.červnu vracejí.
 6. Pokladní hodiny pro hotovostní platby jsou stanoveny na pondělí až pátek od 7:00 do 8:00 hodin, a od 11:00 do 14:00 hodin.
 7. Strava se přihlašuje automaticky po přijetí zaplacené zálohy. Odhlašovat stravu je možno do 14 hodin předešlého dne. Odhlašuje se prostřednictvím internetového portálu www.strava.cz, mobilního telefonu v aplikaci Strava.cz, e-mailové pošty, telefonicky nebo osobně.
 8. Přihlásit nebo odhlásit si stravu (svačinka, oběd) na pondělí je možno všemi způsoby v pátek do 14:00 hodin a poté pouze prostřednictvím internetového a odhlašování stravy, a to nejpozději do pondělí 6:00 hodin.
 9. Hromadné odhlášky provádí ve škole dospělá osoba (TU, vedoucí exkurzí, zájezdů apod.) nejpozději 48 hodin předem.
 10. Právo na odběr oběda ve školní jídelně za dotovanou cenu rovnající se nákladům na potraviny má pouze žák, který se účastnil v daném dni vyučování. V době nemoci žáka (s výjimkou 1. dne nemoci) uhradí rodiče při odběru oběda jeho plnou cenu!
Přejít nahoru