Program KiVa na naší škole

Cílem programu KiVa je prevence šikany, intervence při jejím výskytu a vytvoření bezpečnějšího a více podpůrného prostředí pro všechny žáky. Program KiVa vznikl ve Finsku a byl úspěšně implementován na mnoha školách po celém světě. Jsme přesvědčeni, že i na naší škole pomůže dosáhnout společného cíle – vytvoření školního prostředí, v němž se každý žák cítí respektován, vítán a v bezpečí.

Co je program KiVa?

Program Kiva zahrnuje komplexní a preventivní opatření, která se zaměřují na předcházení šikaně a následné řešení konfliktů ve škole. Důraz je kladen na budování pozitivního třídního klimatu, podporu sociálních dovedností a empatie mezi žáky.

Jak mohou rodiče podpořit program KiVa?

Mluvte se svým dítětem o tom, co se u něj ve škole děje. Podporujte ho v tom, aby sdílelo své zážitky. Podporujte empatii a respekt doma, učte své dítě důležitosti a respektu k druhým. Vytvářejte doma prostředí, kde se otevřeně mluví o citlivých tématech. Zapojujte se do školních akcí, i tím podpoříte pozitivní školní prostředí.

Věříme, že společným úsilím vytvoříme podnětné, respektující a bezpečné prostředí, v němž každý žák bude moci rozvíjet svůj potenciál.

Více informací o programu získáte na níže uvedeném odkazu (průvodce pro rodiče).

https://ceskarepublika.kivaprogram.net/parents-guide

Přejít nahoru