Školní družina a školní klub

Provoz ŠD

Ranní družina( není nutné být přihlášen do ŠD )
6:00 – 7:45
Společenské a smyslové hry, individuální četba, raníček, rekreační činnosti, hry v tělocvičně.

Odpolední družina
11:40 – 16:30
Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování a to zejména formou odpočinkových, relaxačních, zájmových činností a kroužků. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Způsoby vyzvednutí a uvolnění dětí ze školní družiny

  • Vyzvednutí dítěte rodičem / zákonným zástupcem/ a rodinným příslušníkem uvedeným v zápisním lístku. V časech viz níže.
  • Vyzvedávání dítěte jinou osobou – jen s písemným souhlasem rodiče / pravidelné vyzvedávání – stačí jeden písemný doklad.
  • Dítě může odejít ze školní družiny samotné pokud:
    • jde o pravidelné odchody zapsané v zápisním lístku dítěte
    • bude mít dítě u sebe lístek podepsaný rodiči (datum a čas odchodu)

POZOR: Dítě neuvolníme na základě jakéhokoliv telefonického hovoru!!!
Doporučujeme: Předem si zorganizovat každodenní vyzvedávání dítěte a tím ujasnit pravidelné odchody dětí ze školní družiny.

Určené časy k vyzvedávání dětí ze školní družiny:
12:10 hod. (po obědě) ve dnech, kdy mají děti 4 vyučovací hodiny
13:00 hod. (po obědě) ve dnech, kdy mají děti 5 vyučovacích hodin
13:30 – 16:30 – volné vyzvedávání

Prosíme rodiče o nenarušování hlavní činnosti družiny v době 12:15 – 13:30.

Kroužky ŠD

sportovní, šikovné ručičky, aerobik a deskové hry

Úplata za zájmové vzdělávání

Činí měsíčně 200,- Kč (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci)
Úplata se hradí třikrát za školní rok

  • do 17. září 800,- Kč (září – prosinec)
  • do 17. ledna 600,- Kč (leden – březen)
  • do 17. dubna 600,- Kč (duben – červen)

Nárok na vrácení úplaty nastává pro žáka v případě dlouhodobé nemoci a to po dohodě s ředitelem školy.

Rodiče úplatu hradí převodním příkazem na účet školy pod přiděleným VS.
Číslo pro platbu za ŠD: 1905610369/0800
VS pro platbu bude každému dítěti přidělen. Pozor, každý rok se mění.

Personální zabezpečení

Typ družinky Vedoucí vychovatelka
červená Soňa Kozáková
zelená Mgr. Pavla Jančíková
modrá Bc. Jolana Kvapilová
žlutá Věra Formánková
oranžová Dana Kozáková
bílá Zdenka O´Reilly

Kontakty:

Telefonní číslo do školní družiny: 724 379 333
E-mailová adresa školní družiny: druzinaspk@seznam.cz

Seznam kroužků školního klubu

název pro den čas jméno
Kapela 1.-9. ročník středa 14:00 – 14:45 Novotná, Čápek
Kytara (navazující pokročilí) 5.-9. ročník čtvrtek 14:00 – 14:45 Novotná
Florbal 2. stupeň pondělí 14:00 – 14:45 Pán
Sportovní – volejbal 2. stupeň čtvrtek 14:00 – 14:45 Pán
Sportovní – dívky 2. stupeň úterý 14:00 – 14:45 Jarmarová
Jóga 1. ročník středa 12:30 – 13:15 Lokšíková
Sportovní 1. stupeň středa 14:00 – 14:45 Koníčková
Čtenářský klub – knihovna 3.-9. ročník pondělí 14:00 – 15:00 Laštůvková
Aréna deskovách her 5.-9. ročník středa 14:00 – 15:30 Gettin
Angličtina 7.-8. ročník úterý 14:00 – 14:45 Kašíková
Etwinning 2. stupeň čtvrtek 14:00 – 15:00 Skoumalová
Ukrajinština 1.-9. ročník úterý, čtvrtek 13:30 – 15:00 Pokrasyon
Rozvoj komplexních pohybových dovedností 2. stupeň středa 14:00 – 15:30 Lysák
Doučování Čj 5. ročník čtvrtek 13:00 – 13:45 Pulterová
Doučování M (Vl. Př) 5. ročník středa 13:00 – 13:45 Muratidisová
Robotika 3.-9.ročník středa 14:00 – 16:00 Haltmar
Dyslektický kroužek 1. stupeň čtvrtek 13:00 – 13:45 Ráb
Školní časopis 5.-9.ročník čtvrtek 14:00 – 14:45 Gettin, Čápek
Anglický klub 2. stupeň pondělí/středa 14:00 – 15:00 Brázdová
Deskové hry 1.-4.ročník čtvrtek 15:00 – 16:30 Kozáková S.
Aerobik ŠD 1.-4.ročník úterý 15:00 – 16:30 Formánková
Šikovné ručičky ŠD 1.-4.ročník středa 15:00 – 16:00 Jančíková
Sportovní ŠD 1.-4.ročník pondělí 15:00 – 16:30 Kvapilová
Doučování z Čj 8.ročník středa 7:00 – 7:45 Bujnová
Logopedický 1.-2.ročník pondělí 13:00 – 13:45 Dvořáková
Výtvarný 2. stupeň čtvrtek 14:00 – 16:00 Lysák
Přejít nahoru