Jméno autora:Jakub Dolníček

DEN SLABIKÁŘE

Ve středu jsme naše milé prvňáčky pasovali na velké malé čtenáře. Už se všichni těší, až se začtou do svých nových slabikářů. Slavnostní chvíle si nenechalo ujít spousta rodičů. Velké díky všem paním učitelkám, vychovatelkám a asistentkám za jejich práci s našimi nemladšími spolužáky. Díky patří také deváťákům, patronům našich prvňáčků.

Přejít nahoru