NÁVŠTĚVA  BUDOUCÍCH  PRVŇÁČKŮ

Dne 29.2.2024 jsme dopoledne přivítali ve všech prvních třídách vzácnou návštěvu z MŠ Pohádka. Děti zasedly do lavic s prvňáčky, aby se podívaly, co je u nás čeká. Zkusily se zapojit a my jsme viděli, že umí počítat, podepsat se a znají i pár písmenek. Děti z MŠ se snažily, dávaly pozor, hlásily se a brzy zjistily, že ve škole jsou nejlepší přestávky. Prohlédly si školní jídelnu, družinu i tělocvičny.

Letošní prvňáci jim na oplátku předvedli sčítání a odčítání do 20, psaní tiskacích a psacích písmen a plynulé čtení slov, vět i krátkého příběhu. Předali jsme jim dárky a slíbili pomoc v příštím školním roce. Těšíme se na ně.

Všechny děti z 1.A,B,C + M.Lokšíková, L.Vágnerová a V.Bubeníková

Přejít nahoru