Kosmický zážitkový stan

Děti z 1. stupně podnikly cestu za poznáním vesmíru ve dnech 12. 2., 13. 2. a 19. 2. V zážitkovém stanu sledovaly kosmický program, který byl vždy přizpůsoben věku dětí. Následně, při pohybových aktivitách, vytvářely dynamickou sluneční soustavu, kalendář, zatmění Měsíce a Slunce…
Získané vědomosti si mohly ověřit vypracováním pracovního listu „na míru“, nebo sestavením vesmírného puzzle s kamarádem, či ve skupině. Program byl zajímavý, zábavný a pro děti atraktivním zážitkem při cestě za poznáním.

Přejít nahoru