Výlet žáků 8.C na Černém Potoce 11.-12.6.2024

Cesta vlakem na výlet rychle uběhla a celé dva dny se děti věnovaly různým hrám a vyzkoušely si několik sportů. Program byl velmi pestrý a zábavný. Nejvíce se jim líbil baseball a nejobtížnější byla hra s pneumatikou, kterou museli kutálet lesem, bahnem a dalšími náročnými místy. Večer jsme si opekli špekáčky u táboráku a zazpívali v doprovodu kytar. Výlet se moc vydařil a děti si ho užily.

Mgr. Šárka Kašíková

Přejít nahoru