Historicko-literární exkurze do Prahy

Naše deváté ročníky se zúčastnily třídenního výletu do naší stověžaté matky měst Prahy.

      Hned první den ráno jsme vyrazili pěšky na Petřín, což se sice pro strmost kopce neshledalo s všeobecným nadšením, nicméně obohatilo nás o nádherné výhledy. Následně jsme se kolem Strahovského kláštera a po Královské cestě prodrali davem až k Havelské koruně, kde jsme měli obědy. Najezení jsme se vydali kolem pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje na Vyšehrad, kde jsme navštívili odpočívající velikány naší země. 

      Další den nastoupilo všech padesát účastníků do již tak plné tramvaje, kterou jsme dojeli až na Malostranské náměstí. Odtud jsme došli na Pražský hrad, kde jsme si prohlédli vše, co si turisté na Hradě většinou prohlížejí, pročež to nebudu jmenovat, abych nebyl příliš zdlouhavý. Poté jsme došli do Senátu ČR, kde jsme nepohrdli chlebíčkem, který se stal předkrmem pro následný oběd. Večer jsme v Národním divadle zhlédli (a s ohledem na to, že jsme seděli úplně nahoře tak i shlédli) Shakespearova Hamleta. 

      Poslední den jsme navštívili Národní muzeum a měli rozchod na Václavském náměstí, aby měli všichni možnost zajít si do přilehlých obchodů. Večer jsme se vrátili domů sice znavení, ale o to zcestovalejší. 

Vendelín Vočka

Přejít nahoru